mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROBIZNESU
im. Macieja Rataja
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://zsaklem.mobidziennik.pl/2017